Управління сучасними ланцюгами поставок

Управління сучасними ланцюгами поставок дозволяє надійно контролювати і направляти товарні, а також взаємопов\’язані з ними інформаційні, фінансові потоки від первинних постачальників, виробників і продавців товарів до кінцевих покупців в обумовлені терміни. Управління ланцюгами постачання й логістику можна розуміти як інструмент, що забезпечує підготовку, проведення і завершення комерційних операцій. Надійні ланцюжка поставок забезпечують безперервність і стійкість виробництва і збуту міжнародних компаній. Більш детально можете подивитися на сайті.
В умовах сучасної світової економіки багато транснаціональних корпорацій, компанії-виробники розміщують замовлення на заводах своїх численних постачальників-субпідрядників в рамках міжнародної кооперації. Подібний розвиток світового виробництва призвело до часткової втрати контролю над поставками, що приводить до додаткових фінансових витрат, затримок в поставках і невиконання контрактних зобов\’язань. У разі міжнародних угод купівлі-продажу управління ланцюгами поставок має свої специфічні особливості, так як товар зобов\’язаний пройти через досить чітко встановлений режим експортно-імпортних процедур відповідно до міжнародних правил, зовнішньоторговельним, митним і валютним законодавством країни експортера, імпортера.Управленіе ланцюгами постачання й логістику можна розуміти як інструмент, що забезпечує підготовку, проведення і завершення комерційних операцій. При цьому сама угода купівлі-продажу розуміється як відправний пункт, після якого вибудовуються всі відносини з управлінням виробництвом, закупівельно-постачальницької діяльністю, що включає в себе забезпечення виробництва необхідними матеріально-технічними ресурсами, транспортуванням і складуванням елементів матеріально-технічного постачання, управлінням запасами і оптимальної за часом видачею всього, що необхідно виробництва для підтримки його ритмічності і якісного виготовлення готової товарної вугільної продукції.
Мета, завдання управління ланцюжками (ланцюгом) поставок — забезпечення інтеграції, координації окремих ланок ланцюжка: закупівель вихідної сировини, матеріалів, компонентів, їх доставки, зберігання на складах в межах виробничого циклу і поставки товару до кінцевого споживача.
У ланцюжках поставок часто необхідно доставляти товар за зовнішньоторговельними контрактами відповідно до умов по Інкотермс та міжнародними правилами перевезення, проходити експортно-імпортні процедури. Подібні ланцюжка поставок можуть містити логістичні центри по розподілу, склади виробника, проміжні склади в країні відвантаження, транзиту, митні склади. Як правило, в ланцюжок поставок великих компаній-виробників залучено безліч учасників з різних секторів економіки: постачальники, субпідрядники, дочірні компанії-виробники вихідної сировини, матеріалів, компонентів; безпосередньо виробник або кілька виробників кінцевого продукту-товару; транспортно-експедиторські компанії, перевізники і т.д.

Читайте также: